ochrona ppoż lasu

W zakresie ochrony ppoż oferuję:
• projektowanie systemów kamerowych
• weryfikację ofert i nadzór nad realizacją
• dostawę i montaż kierunkomierzy

UWAGA

Z uwagi na rozszerzoną współpracę z zamawiającym (nadleśnictwa),
od 2020 roku nie startuję w przetargach na systemy obserwacji ppoż lasu
oraz nie oferuję elementów do ich realizacji.

Dostawy, montaż i serwis:

• kierunkomierze kolimatorowe i z lunetą
• serwis istniejących kierunkomierzy
• serwis istniejących systemów obserwacji
• systemy zasilania fotowoltaicznego dostrzegalni - zasilanie radia, sprzętu kuchennego, wentylatora i innych urządzeń ułatwiających pracę obserwatora

Usługi projektowe:

• analiza potrzeb i dostosowanie rozwiązań
• programy funkcjonalno-użytkowe
• projekty - część teletechniczna
• weryfikacja zgodności ofert z wymaganiami
• nadzór nad realizacją