ochrona ppoż lasu


• kamery zgodne z instrukcją ochrony przeciwpożarowej lasu
• kierunkomierze(kątomierze) kolimatorowe i z lunetą

Dostawy, montaż i serwis:

• kamer i kierunkomierzy
• systemów obserwacji - radiolinie, GSM, zasilanie

Usługi projektowe:

• analiza potrzeb i koncepcje
• programy funkcjonalno-użytkowe
• weryfikacja zgodności ofert z wymaganiami
• nadzór nad realizacją